KELTEN & ROMEINEN

In en rond Thorn zijn munten gevonden van de Eburonen, een Gallische stam, en van de Romeinen. In het museum zijn enkele unieke exemplaren en andere archeologische vondsten te zien.


MUNTEN VAN EEN GALLISCHE STAM


De Galliërs, ook bekend als Kelten, woonden verspreid in West-Europa. In Thorn zijn gouden munten gevonden die van de zogenoemde Eburonen zijn geweest, een Gallische stam die in het oosten van België en in zuidoost Nederland woonden. Gouden munten zijn niet alleen in Thorn gevonden. Er zijn ongeveer 25 gouden staters bekend. Op de munten staan aan de voorzijde spiraalvormige symbolen en op de keerzijde is een gestileerd paard afgebeeld. De munten hebben een schotelvorm en worden ook wel 'regenboogschoteltjes' genoemd. Een verwijzing naar de legende dat aan het begin en het einde van een regenboog een gouden schat verborgen ligt. In het museum vindt u meer informatie over munten. De Galliërs werden in de eerste eeuw voor Christus overwonnen door de Romeinen.


ROMEINEN


Met de komst van de Romeinen worden Thorn en omgeving geleidelijk opgenomen in het Romeinse rijk. Er komen met grind verharde wegen (Heel) en stenen boerderijen met badhuizen (Maasbracht). De inheemse bevolking die in houten boerderijen woonde, kreeg geleidelijk de beschikking over Romeinse producten. Naast inheems, handgevormd aardewerk, verscheen geïmporteerd, gedraaid aardewerk, zoals terra sigilatta dat ook in het museum is te zien.

De doden werden in de Romeinse tijd aanvankelijk nog gecremeerd, zoals al vanaf de bronstijd gebruikelijk was. De as en botresten werden in stenen urnen gedaan en bijgezet in grafvelden (Heel en Neeritter). In sommige gevallen werd er op het graf een stenen monument opgericht. Daaruit valt de sociale status van de overledenen op te merken. In de late fase van de Romeinse tijd werden de doden begraven. De meeste vindplaatsen uit die tijd liggen in het Maasdal en op de grens met de achterliggende dekzand gebieden, zoals in het nabijgelegen Heel, in Horn en Haelen.


EXTRA INFO


Kelten (open deze link) 


Heirbanen (open deze link)


VIA Belgica (open deze link)


Romeinen in Nederland (open deze link)

Bezoek ons via:

Deel onze website via:

Vorige